Lagen om elektronisk kommunikation har sedan en tid tillbaka haft ett nytt tillägg i texten gällande cookies (”kakor”). Denna ändring gör att alla vi som har en hemsida som använder cookies måste begära tillåtelse från A L L A användare, innan vi får spara några cookies på någons dator.

En cookie är i 9 fall av 10 helt ofarlig och innehåller enklare information om ditt användande av en hemsida. Exempelvis kan den innehålla en kontrollkod för att visa att du är inloggad på en sida. Den kan även spara information du angivit i ett inloggningsfönster, t.ex. e-posten, så du snabbare kan logga in. En cookie brukar även innehålla information om olika inställningar du gjort på en hemsida, om denna tillhandahåller funktioner för sådant.

Personligen tycker jag detta är helt uppåt väggarna. Men lag är lag, och då blir både användare och webbskapare drabbade, tyvärr.

Läs mer om den nya lagen om kakor här
http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/

 

E-typeportalens cookies

Eftersom E-typeportalen använder olika programvaror gjorda av annan part till hemsidan, så är det svårt att veta exakt vilka cookies som skapas.
I det stora hela så skapas cookies för att hålla reda på dina uppgifter du fyllt i i olika formulär, detta för att du ska slippa fylla i dem igen, eller behöva logga in gång på gång.

Cookies skapas även av en del funktioner på hemsidan. Dessa cookies används för att funktionerna ska fungera så bra som möjligt, och vara enkla att använda (vid t.ex. ett återkommande besök).

E-typeportalens cookies och informationen i dessa kommer ALDRIG användas för kommersiella syften, du kommer inte få riktad reklam på sidan. ”Kakorna” innehåller ingen privat information om dig och går heller inte att sälja, och kommer inte att av E-typeportalen säljas eller ges till annan part.