Information om upphovsrätt/copyright på E-typeportalen

”Copyright” är bara ett ord för upphovsrätt. För Sveriges del finns det i ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”.

Med största sannolikhet är allt material på E-typeportalen skyddat i lagen om upphovsrätt.

Alla bilder i bildarkivet är skyddade av respektive fotograf och E-typeportalen har fått godkänt att använda bilderna på hemsidan.

Bilder på undersidor eller i nyheter är pressbilder, ”stockfoton” eller andra bilder som tillåter E-typeportalen att publicera dem, med eller utan byline (text med vem som är fotograf).

I videoarkivet finns en friskrivande text som förklarar att E-typeportalen inte är ansvarig för videoklippen. Dessa är direkt länkade från YouTube, och E-typeportalen räknar med att den som laddat upp klippet har följt YouTubes villkor (gäller bl.a. upphovsrätt).

E-typeportalen försöker hela tiden ha tillåtelse att visa bildmaterialet på hemsidan. Men ibland missar jag, eller så har källan varit otydlig. Hör av dig om E-typeportalen använder ditt material utan tillåtelse, eller missad byline, så löser vi det!

Jag (”E-typeportalen”) har INTE med vilja brutit mot upphovsrättslagen! Jag har ALLTID dubbelkollat källan och dess information; Får jag använda bilden? Vad måste jag göra för att få visa den gratis?
Därför vill jag bli informerad och kunna rätta till misstaget (t.ex. ta bort bilden direkt) innan upphovsmannen kräver betalt.

Du som användare får endast använda materialet på E-typeportalen för eget bruk. All form av publicering, spridning, kopiering eller liknande i enlighet med lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är förbjuden, om du inte har upphovsmannens direkta tillåtelse.

Texter får i enlighet med god sed citeras till viss del, och med tydlig källa. Att endast publicera textcitat är inte tillåtet. Dessa måste ingå i en större publicering.